Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Στεργίου Σκιαδά, Παλίροιες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42