Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Νικολάου Π. Δελιαλή, Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42