Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Κώστα Καλαντζή, Μεγάλες Μορφές. Αλέξανδρος Παπάγος, Μέρος πρώτο: Ο Αρχιστράτηγος, 1883-1845», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42