Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ιωάννου Ν. Ξηροτύρη, Φιλονικίες και διαπληκτισμοί αδελφών», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 42