Είστε εδώ

Ζωγραφάκης Γιώργος Κ., «Παραβολή», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 32