Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ανά το μιγδονικό λεκανοπέδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 22-24