Είστε εδώ

Alberti Rafael, «Τρεις μνήμες τ' ουρανού», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 20-21