Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Τοπίο και αναπολήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 24-26