Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Σκιές», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 3