Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Λαϊκό εσωτερικό», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 2