Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Νυχτερινό (από τα Δυσμικά)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 4