Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Δόξα Ταξίδια χωρίς ήλιο, Πύργος 1953», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 319