Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Αλέκου Παπαγεωργίου - Ειρήνης Βασιλειάδου Ο Εθνικός Ύμνος, Μελέτη, Αθήναι 1953», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 320