Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Δημητρ. Γιάκου Ο πρώτος νεκρός, Θεσσαλονίκη 1953», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 319