Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Έκθεσις Μακεδόνων ζωγράφων», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 318