Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Μεσσηνιακά. Εντυπώσεις από μια διαδρομή», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 310-318