Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Στοργή», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 308-309