Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 304-307