Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Κυκλώνας», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 301-303