Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «Παιδί μου», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 300