Είστε εδώ

Bowra, «Ένας Ιταλός ποιητής: ο Salvatore Quasimodo», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 297-300