Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. Νέοι και παλιοί», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 295-296