Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Γ., «Άνοιξις ήταν», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 294