Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Εκταφή», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 292