Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Τα παλιά σπίτια», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 292-293