Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Οικείοι εφιάλτες», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 291