Είστε εδώ

Τσαρούχης Γιάννης, «Λαϊκό ζευγάρι», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 290