Είστε εδώ

«Θεατρική παράσταση. Ένα έργο μακεδονικό», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 120