Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Μαϊστράλη Καπνός απ' την Ιθάκη, ποιήματα, Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 123