Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ζωής Καρέλλη: Της μοναξιάς και της έπαρσης, ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1951», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 207-209