Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Ιωάννας Μπουκουβάλα-Αναγνώστου: Κύματα και λιμάνια, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 209