Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ερωτήματα», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 204-206