Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η έκθεση ζωγραφικής Θάλειας Φλωρά-Καραβία», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 410