Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Χρύσανθου Γαΐου: Κοντέσσα Μάρθα Τζανέτου. (Δράμα, πράξεις 3), Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 411