Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η εργασία του ζωγράφου Γ. Παραλή», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 408-410