Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Magui Fédora, La confession d'un mari jaloux, édit. des Champes Élysées , Omnium Littéraire, Paris 1950», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 291