Είστε εδώ

Μανουσάκης Γιώργος, «Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Γ. Μανουσάκης», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 289