Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης (Ένα νέο βιβλίο)», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 281-282