Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ωδή στην Κύπρο», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 279-280