Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Συναυλία», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 282