Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ερρίκου Τόμπρου Στη σκιά της πλατείας των Νικών, α΄ τόμ. Ακόμα πιο πέρα της Κυρίας με τα εβένινα μαλλιά», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 160-161