Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μ.Δ. Στασινοπούλου Ποιήματα.- Αθήναι 1949», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 161