Είστε εδώ

Τσιάκος Τάκης Μ., «Ροδιά», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 159