Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Η ζωή του βιβλίου. Βασ. Δεδούση, Μορφωτικές αρχές στον Αριστοτέλη, Θεσσαλονίκη 1949», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 280-282