Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Θανάσης, «Φυλάκιο Μ 53», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 277-280