Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γεωργ. Κ. Ζωγραφάκη, Το τραγούδι της μάννας, Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 38 (Νοέμβριος 1949), σ. 283