Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ρίτας Μπούμη-Παπά, Καινούργια χλόη, έκδ. Μαυρίδη 1949, Αθήνα», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 233-234