Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Άγι Θέρου, Με τους ανέμους, εκδ. Αετός, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 234-235