Είστε εδώ

Γάκης Μιχαήλ Ν., «Συνομιλία με τη μάννα μου», Μορφές, τχ. 37 (Οκτώβριος 1949), σ. 232