Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γ.Κ. Σταμπολή, Δειλινό στα ελληνικά ακρογιάλια, έκδ. Μαυρίδη, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 267-268